1.  

Par tūrisma un darījumu tūrisma statistikas datiem par 2020.gadu

I.Šponberga