1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

  1.  

Par sociālā dzīvokļa Nometņu ielā 2A-503, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību”

L.Grobiņa