1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Par būvju nojaukšanu Dzirnavu ielā 87, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Hercoga Jēkaba ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu 21.līnijā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija lēmumā Nr.348 “Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Piekrastes ielā 33A, Jūrmalā, konservāciju”

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Tukuma ielā 22A, Jūrmalā, konservāciju

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Čiekuru ielā 19, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kuldīgas ielā 5, Jūrmalā, un Kuldīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību Rotas ielā 20, Jūrmalā, un Rotas ielā 22, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par lokālplānojuma zemesgabalam Meža prospektā 36, Jūrmalā, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 36 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

S.Brauere

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 28 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 17 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Edinburgas prospekts 4106, Jūrmalā daļas 18 m2 platībā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā  nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Rīgas ielā 6A, Jūrmalā  nomu

 

 1.  

Par zemes vienību zem valsts vietējā autoceļa V 10 Vārnukroga ceļš, Jūrmalā, nodošanu valsts īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 33A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Peldu ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pētera ielā 15A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Skolas ielā 45B, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Viktorijas ielā 16, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un nekustamo īpašumu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā, Skolas ielā 44, Jūrmalā, Nometņu ielā 2A, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālo pakalpojumu centrs “Kauguri” valdījumā

 

 1.  

Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valteri 0034, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības