1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

  1.  

Par dalību Valsts atbalsta pasākumā zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” atklātā projektu konkursā

E.Pivarūns

  1.  

Par totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu Raiņa ielā 112a, Jūrmalā

I.Šponberga

  1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošām dzīvojamām telpām

G.Kovaļevska