Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Datums: ceturtdiena, 2020.gada 16.aprīlis, plkst. 09.00
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Darba kārības apstiprināšana

I.Kausiniece

  1.  

Par      grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” un  budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra  (BJIC) projekta “PROTI un DARI” ieņēmumu un izdevumu  tāmē 2020.gadam

E.Majore

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.- 2026.gadam apstiprināšanu

S.Barone-Upeniece

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE