Pasākumu afišas
Gaismas parks
08.12.2019 - 01.01.2020
Dzintaru mežaparkā
Svētku pasākumi
07.12.2019 - 01.01.2020
Jūrmala
Koncerti Dubultu koncertzālē
04.12.2019 - 21.12.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Ziemassvētku koncerts “Sidraba stīgas”
14.12.2019
Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā Strēlnieku prospektā 30
Ziemas noskaņu koncerts “Tumša nakte”
14.12.2019
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
Lekcija "Pusaudzis. Stress. Depresija"
18.12.2019 - 18.12.2019
Majoru vidusskolā, Jūrmalas Valsts ģimnāzijā
Kino Jūrmalā decembra mēnesī
01.12.2019 - 29.12.2019
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Tintes darbnīca “Zem kājām mākoņi” ar mākslinieci Evu Vēveri
14.12.2019
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, J.Pliekšāna ielā 5/7
Fotokluba “Jaunais fokuss” izstāde “Saredzēt”
28.11.2019 - 28.12.2019
Nacionālajā rehabilitācijas centrā "Vaivari"
Mākslinieces Ilzes Dambes izstāde “Lāča zīmē”
07.12.2019 - 26.01.2020
Dubultu Kultūas kvartālā Jūrmaals Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30
Ilzes Laizānes izstāde “Noskaņa”
04.11.2019 - 15.01.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Madaras Repšes fotoizstāde "Krāsainā pasaule"
14.11.2019 - 15.12.2019
Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20
decembris 2019
11 decembris
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansētā iniciatīvas projektu konkursa 3.4. kategorijas “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” projektu neīstenošanu 2020. gadā

J.Artemjevs

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” 3.4. aktivitātē “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība” īstenotā projekta “Infrastruktūras pilnveidošana un atjaunošana Rīgas jūras līča piekrastē Jūrmalas pilsētā” noslēgumu un 2019.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmumā Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiska atbalsts mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” ar pielikumu

B.Birzniece

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.162 “Par dalību Latvijas Universitātes Efektīvas sadarbības projektu konkursā”

I.Strazdiņa

 1.  

Par būves nojaukšanu Poruka prospektā 59, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Nīcas ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Matrožu ielā 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dubultu prospektā 43A, Jūrmalā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 “Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai ”

 

 1.  

Par vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu ēku Dzintaru prospektā 19A, Jūrmalā, bīstamības novēršanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra lēmumā Nr.471 "Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Dzintaru prospektā 55, Jūrmalā, apstiprināšanu"

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Asaru prosp.64, Jūrmalā, otro izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.41 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.123 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.19 Engures ielā 9, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.31 Nometņu ielā 18, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.46 Skolas ielā 37, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.15 Skolas ielā 63A, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Talsu šosejā 31 k-4, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.57 Tērbatas ielā 46, Jūrmalā, otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Senatnes ielā 3B, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par 2012.gada 24.septembra Zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/834 pārjaunojumu (Dzintari 0160, Jūrmalā)

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Bulduru prospektā 31, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 49, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzkopības ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kāpu ielā 34, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 33, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 62A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 78, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 91A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Durbes ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dārzu ielā 9, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dreiliņu ielā 21, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pīlādžu iela 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vidzemes iela 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Skolas ielā 44, Jūrmalā, daļas nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” valdījumā

 

 1.  

Par valstij piekrītošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (dzīvokļa) Kauņas ielā 26-11, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.597 "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas komisijas izveidošanu un pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību

 

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.620 "Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 88 un Strēlnieku prospektā 90"

 

11 decembris
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5