Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Brocēnu iela 3619 4352 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brocēnu iela 3 1652 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Brocēnu iela 2A 425 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Brocēnu iela 2717 4420 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brocēnu iela 2 132 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Brocēnu iela 15 1047 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Brocēnu iela 1321 4066 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīzes iela 1 559 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve
Brīzes iela 0219 3751 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības 92 neapdz. 601 190 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Brīvības prospekts 5315 12582 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 3728 4812 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 3727 5412 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 0142 12810 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 0137 13402 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 0136 8678 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brīvības prospekts 0071 11755 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brikšķu iela 4206 1412 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brikšķu iela 3712 1392 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Briežu iela 1232 2083 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Brekšu iela 1332 1992 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bražuciema iela 1506 1654 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bražciems 1309 1181 0302 Fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas
Bražciems 1309 858 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Bražciems 1305 4515 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa