Pašvaldības īpašumi
Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Jelgavas iela 5, Jūrmala 271 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Kalēju iela 38, Jūrmala 271 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Mārupes iela 1, Jūrmala 274 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Durbes iela 1 280 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 61A, Jūrmala 281 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Majori 0067 282 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Celmu iela 0180 282 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintari 0107 282 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 65V, Jūrmala 285 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzintari 0165 285 0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Nometņu iela 11, Jūrmala 296 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 34, Jūrmala 300 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ceru iela 0053 303 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Asaru prospekts 64/004 k-2 304 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Nometņu iela 20, Jūrmala 305 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 2A, Jūrmala 307 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Sloka 7605 312 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dubulti 2008 313 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Murdu iela 1526 319 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Fabrikas iela 3, Jūrmala 320 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Andreja Upīša iela 16A 322 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Satiksmes iela 1, Jūrmala 324 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kauguri 0511 325 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Puškina iela 5, Jūrmala 329 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ērgļu iela 0030 331 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE