Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Saldus iela 7, Jūrmala 232 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Veseru iela 0168 232 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 42, Jūrmala 234 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Promenādes iela 3, Jūrmala 235 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 57A, Jūrmala 235 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 40, Jūrmala 237 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Virsaišu iela 2805 238 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 38, Jūrmala 240 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
"Dubulti 1111" 240 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Lienes iela 5, Jūrmala 241 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Slokas iela 63 k-7, Jūrmala 242 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ciņu iela 0006 244 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 32, Jūrmala 248 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-12, Jūrmala 251 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Asaru prospekts 50 252 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Zaubes iela 0063 253 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Putnu iela 2, Jūrmala 254 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kauguri 5010 256 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Artilērijas iela 11, Jūrmala 257 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kauguri 3118 258 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Kapteiņa Zolta iela 117, Jūrmala 261 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Sēravotu iela 11A, Jūrmala 265 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Skolas iela 31, Jūrmala 265 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dubultu prospekts 11 265 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Robežu iela 22, Jūrmala 265 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve