Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Talsu šoseja 54, Jūrmala 201 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 100, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-11, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Leona Paegles iela 41, Jūrmala 203 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 55A, Jūrmala 207 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 9, Jūrmala 208 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzeņu iela 1924 208 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ventspils šoseja 32A, Jūrmala 209 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kanālu iela 16, Jūrmala 209 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzelmes iela 19 210 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Apšu iela 0141 211 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krimuldas iela 7, Jūrmala 213 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vārnukroga ceļš 0102 215 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Jomas iela 35, Jūrmala 216 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Pumpuri 1807 216 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Rasas iela 2266 216 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Turaidas iela 1, Jūrmala 219 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Skolas iela 35A, Jūrmala 220 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 17, Jūrmala 223 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 44, Jūrmala 224 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 29, Jūrmala 224 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 7, Jūrmala 225 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Aļņu iela 0002 229 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 58, Jūrmala 230 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kauguri 0072 230 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā