Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Rēzeknes pulka iela 6406 1994 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rēzeknes pulka iela 6106 2846 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rēzeknes pulka iela 5920 874 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rēzeknes pulka iela 28, Jūrmala 1469 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Rēzeknes pulka iela 17, Jūrmala 61 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Reņģu iela 0114 6924 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rendas iela 3913 5026 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rendas iela 2, Jūrmala 12186 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Rembates iela 5111 972 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Reiņu iela 0019 2694 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rāznas iela 2008 1310 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rāmavas iela 0056 865 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ražas iela 0108 4319 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rautenberga iela 0104 2785 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raunas iela 3505 3558 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raunas iela 1, Jūrmala 1179 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Raudas iela 0017 3934 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rasas iela 2266 216 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rankas iela 6515 1167 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Rankas iela 3, Jūrmala 831 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Raiņa iela 99A, Jūrmala 173 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 97, Jūrmala 2203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 87, Jūrmala 684 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 8622 2842 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Raiņa iela 85, Jūrmala 151 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve