Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Edinburgas prospekts 4106 5576 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 4303 108 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Edinburgas prospekts 4303 6584 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Edinburgas prospekts 51, Jūrmala 1236 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Edinburgas prospekts 83, Jūrmala 3351 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Edinburgas prospekts 89, Jūrmala 1445 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Eduarda Veidenbauma iela 4938 8025 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eduarda Veidenbauma iela 5, Jūrmala 5850 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Eduarda Veidenbauma iela 6930 9059 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eduarda Veidenbauma iela 7156 22930 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eglaines iela 0045 3333 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eglaines iela 0047 4888 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Egļu iela 0068 1256 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Eiženijas iela 3925 2350 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emelīnas iela 1912 521 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa 14 146 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Emīla Dārziņa 15A 11273 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmala 3886 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Emīla Dārziņa iela 2, Jūrmala 140 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Emīla Dārziņa iela 5608 5303 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīla Dārziņa iela 5812 9488 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Emīlijas iela 5821 5674 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 0018 4390 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 10, Jūrmala 127 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Engures iela 11, Jūrmala 69 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve