Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Alfrēda Amtmaņa Briedīša iela 3542 781 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alejas iela 13 583 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Alejas iela 12 1232 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Alejas iela 10 1789 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Alejas iela 0122 3708 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alejas iela 0040 3813 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alberta Kronenberga iela 0022 4568 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alauksta iela 2107 1423 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Akāciju iela 4713 3572 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aspazijas iela 0025 796 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Akaču iela 0005 965 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aizputes iela 20 110 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Aizupes iela 0011 2855 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aizputes iela 6709 2713 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aizputes iela 5208 5447 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aizputes iela 1C 2072 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Aizputes iela 1B 2481 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Aizputes iela 1A 30901 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Aizputes iela 11 979 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Aizputes iela 1 1280 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Aizkraukles iela 3706 1426 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Aiviekstes iela 0108 3695 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Airu iela 0029 121 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ainažu iela 1405 432 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Ainažu iela 1405 174 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa