Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Viktorijas iela 59A, Jūrmala 374 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Kanālu iela 53, Jūrmala 375 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Nometņu iela 22, Jūrmala 379 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vecā Pils iela 9403 385 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 65, Jūrmala 390 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Sloka 0069 390 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Zigfrīda Meierovica prospekts 29, Jūrmala 391 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kokles iela 9809 400 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skautu iela 2A, Jūrmala 409 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Bažciems 0018 412 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Stirnurags 0011 418 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tērbatas iela 41, Jūrmala 419 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ķemeru iela 27, Jūrmala 421 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lienes iela 14, Jūrmala 422 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Talsu šoseja 31 k-5, Jūrmala 423 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Asari 0012 424 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Raiņa iela 110, Jūrmala 424 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Sloka 0911 424 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Brocēnu iela 2A 425 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ziemeļu iela 0313 428 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
4.līnija 1207 428 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubulti 0051 429 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
2.līnija 1903 429 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ainažu iela 1405 432 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Lapu iela 3, Jūrmala 433 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve