Joma:

Pilsētas galvenais mākslinieks

Kam nepieciešams:

Reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās

Apraksts Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu projekta (t. sk. mobilās reklāmas projekta) izskatīšana un reklāmas grafiskā risinājuma projekta saskaņošana, īpašu uzmanību pievēršot, ja reklāmu paredzēts izvietot pie ēkas, kas ir kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā vai arī valsts nozīmes pilsētbūvnieciskā piemineklī. Izsniedz:
- izkārtnes izvietošanas atļauju;
- mobilās reklāmas izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta ar piesaisti zemei izvietošanas atļauju;
- reklāmas objekta vai informācijas objekta bez piesaistes zemei izvietošanas atļauju;
- citu reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļauju;
- sludinājumu izvietošanas atļauju.
Pašvaldība saskaņo arī izvietotās reklāmas un reklāmas objektu grafiskā dizaina nomaiņu.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā  norādīto papildus iesniegto dokumentāciju

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Drukātā variantā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, apmeklētāju pieņemšanas laikos vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Reklāmas objektu veidi:

Objektam netiek piemērots būvniecības process

Izkārtne

Reklāmas un informācijas stends bez zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatnes un ar augstumu līdz 6 m nav uzskatāms par būvi, un to novietošanu veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objektu izvietošanu ar piesaisti zemei.

Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams stacionāro reklāmas un informācijas stendu novietošanai ar gaisvada elektrības pieslēgumu līdz 5 m vai bez tā, kur telpisko reklāmas objektu (apaļi vai trīsplakņu piloni, citi figurāli objekti) izmēri nepārsniedz 2 m šķērsgriezumā un 4,5 m augstumā, bet vienpusējo un divpusējo reklāmas objektu izmēri - 5 m platumā un 6 m augstumā, un to veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē reklāmas objekta izvietošanu ar piesaisti zemei. Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams šādu objektu nojaukšanai.

Objektam tiek piemērots būvniecības process

I inženierbūvju grupa*

Stacionārs (ar zemē izbūvētiem pamatiem vai pamatni) līdz 6 m augsts reklāmas un informācijas stends ar vai bez inženiertīkla pievada.

Vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos noteiktais būvniecības process nav piemērojams gaisvada elektrības pieslēgumam līdz 5 m pie stacionārā reklāmas un informācijas stenda.

II inženierbūvju grupa*

Inženierbūves, kas neietilpst I grupā.

Reklāmas objektu saskaņošanas dokumentācija atbilstoši objektu veidam:

Objektam netiek piemērots būvniecības process

Skaidrojošais apraksts ar grafiskajiem pielikumiem

Objektam tiek piemērots būvniecības process

I inženierbūvju grupa*

Paskaidrojuma raksts ar nepieciešamajiem pielikumiem.

II inženierbūvju grupa*

Būvniecības iecere - būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālajā sastāvā

Saskaņošanas termiņš:

Objektam netiek piemērots būvniecības process

7 darba dienu laikā

Objektam tiek piemērots būvniecības process

I inženierbūvju grupa*

7 dienu laikā

II inženierbūvju grupa*

mēneša laikā

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Visos gadījumos - par reklāmas objektu

Maksa par reklāmas objekta izvietošanu tiek aprēķināta atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošiem noteikumiem Nr.20 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā"

Reklāmas izvietošanas kalkulators (iesakām izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūku)

https://jurmala.lv/lat/rnk

Skaidrojošais apraksts ar grafiskajiem pielikumiem

Papildu maksa netiek piemērota

Paskaidrojuma raksts

Papildus maksa netiek piemērota

Būvniecības iecere

Maksa tiek aprēķināta individuāli atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.56 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu""

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Reklāmas devējs vai pilnvarotā persona (ja reklāmas devējs ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75, Jūrmalā

Dokumenta derīguma termiņš:

Atbilstoši saskaņotajā dokumentācijā norādītajam

Saistītie normatīvie akti:

 

MK noteikumi Nr.732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu"

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr.49 "Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā"

Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.20 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā"

MK noteikumi Nr.402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana"

Reklāmas likums

Priekšvēlēšanu aģitācijas likums

Alkoholisko dzērienu aprites likums

Valsts valodas likums

*) Ministru kabineta noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr.56 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu" "

u.c.

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa 

Edinburgas prosp.75

Pilsētas galvenā māksliniece Kristīne Graudiņa

tālr. 67752458

e-pasts: kristine.graudina@jurmala.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00