Jūrmalas pilsētas dome ar 2019. gada 23. maija  lēmumu Nr. 216  “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Varkaļu kanālā” pilnvarojusi biedrību  “Vides Aizsardzības asociācija” organizēt licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā līdz 2023. gada 31. decembrim.

 

Dokuments

Licence makšķerēšanai Varkaļu kanālā

Kam nepieciešams 

Makšķerēšanai (no krasta, laivas un uz ledus) Varkaļu kanālā

Joma

Licencētās makšķerēšanas pakalpojuma sniegšana

Derīguma termiņš

Licencē norādītajā laikā

Kas man jādara, lai varētu saņemt licenci makšķerēšanai 

Jānopērk licence un makšķerēšanas karte

Licenču iegādes vieta:

Kādi dokumenti man nepieciešami, lai iegādātos licenci

Personu apliecinošs dokuments: pase vai personas apliecība

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu

www.epakalpojumi.lv

Kas ir tiesīgi par samazinātu samaksu iegādāties licences makšķerēšanai

  • bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
  • personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
  • personas ar invaliditāti;
  • politiski represētās personas;
  • licencētās makšķerēšanas vietas krasta zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi

Kādi dokumenti nepieciešami, lai par samazinātu samaksu iegādātos licenci makšķerēšanai

1. Pase vai personas apliecība.

2. Invaliditātes apliecība (personām ar invaliditāti vecumā no 16 līdz 65 gadiem).

3. Politiski represētās personas apliecība (politiski represētām personām no 16 līdz 65 gadiem).

4. Zemesgrāmatas apliecība par attiecīgās personas īpašumtiesībām licencētās makšķerēšanas teritorijas krasta zemei (licencētās makšķerēšanas vietas krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem).

Kādi ir ar licenci saistītie normatīvie akti

1. Ministru kabineta 2015.gada 22 decembra noteikumi Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība

 2. Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumi Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

3. Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.53 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Kāda ir pakalpojuma maksa

līdz 30,00 EUR (atkarībā no licenču veida)

Maksu nosaka saskaņā ar

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.53 „Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

„Vides Aizsardzības asociācija” , reģistrācijas Nr. 50008135431, adrese: Saules iela 18, Ķegums, LV-5020, tālr.29411377; e-pasts: atbalsts@inspektori.lv