Dokuments

 

Lēmums par licences kartītes piešķiršanu

Nepieciešamība

Lēmums nepieciešams katram taksometram, lai saņemtu licences kartīti pasažieru komercpārvadājumu veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Joma

Transports

 

Lai saņemtu lēmumu par licences kartītes izsniegšanu, pārvadātājam un transporta līdzeklim ir jāatbilst šādām prasībām:

  • Pārvadātājam ir jābūt derīgai speciālai atļaujai (licencei)
  •  Saskaņā ar transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra datiem transportlīdzeklim jābūt reģistrētam pārvadātāja turējumā vai īpašumā (prasība stājas spēkā no 2019.gada 1.janvāra)
  • Ja transportlīdzeklis, kas aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas, pirmo reizi reģistrēts pēc 2008. gada 31. decembra, tā radīto oglekļa dioksīda (CO2) izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 150 g, bet, ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pirms 2008. gada 31. decembra, tā motora tilpums kubikcentimetros nedrīkst pārsniegt 2000 cm3 (prasība stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra)

Derīguma termiņš

Lēmums tiek piešķirts uz laiku, kas nepārsniedz:

  • Izsniegtās speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņu
  • Termiņu, uz kuru transportlīdzeklis nodots turējumā pārvadātājam (līdz nomas/patapinājuma līguma termiņam)

 

Darbības, kas jāveic, lai saņemtu lēmumu par licences kartītes piešķiršanu

Aizpildītu pieteikumu pārvadātāja pilnvarota persona nosūta elektroniski uz e-pastu: pasts@jurmala.lv vai iesniedz Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 1.stāvā). 

Pieteikuma veidlapa

Pieteikums lēmuma saņemšanai par licences kartītes piešķiršanu 

Iesnieguma izskatīšanas termiņš

Pēc pieteikuma reģistrēšanas 10 darba dienu laikā Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors pieņem lēmumu par licences kartītes piešķiršanu.

Normatīvie akti

Autopārvadājumu likums

2018.gada 6. marta Ministru kabineta noteikumi Nr.148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” 

Jautājumu gadījumā sazināties ar:

Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5, tālr. 67093816, 67093843

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa Dubultu prop.2

eksperts Tomass Beikulis

tālr. 67511489, e-pasts tomass.beikulis@jurmala.lv