Pakalpojums

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējuma piešķiršana kultūras pieminekļu saglabāšanai

Līdzfinansējuma piešķiršanas izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā var tikt piešķirts līdzfinansējums:

  1. tādu kultūras pieminekļu, kuros tiek organizēti pašvaldības atbalstīti kultūras un sabiedrības sociālās integrācijas pasākumi, kā arī valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusā esošo kulta celtņu, tostarp dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, un reliģisko priekšmetu saglabāšanai;
  2. tādu kultūras pieminekļu, kas pieejami sabiedrības apskatei un atrodas uz Jomas ielas, posmā no Ātrās ielas līdz Turaidas ielai, fasāžu, jumta, logu un dekoratīvo būvelementu atjaunošanai.

Pašvaldībām ir tiesības no pašvaldību budžetu līdzekļiem piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai, pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai.

Pieteikšanās termiņš – līdz 2020. gada 20. aprīlim (ieskaitot). 

Joma

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana

Kādi dokumenti man nepieciešami? 1. Pieteikums Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumam kultūras pieminekļa saglabāšanai (pielikums Nr.1)
2. Pieminekļa saglabāšanai veicamās aktivitātes (pielikums Nr.2)
3. Budžeta izmaksu veidlapa (pielikums Nr.3)

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Kādi ir ar finansējumu saistītie normatīvie akti?

Likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums
2019.gada 21.februāra saistošie noteikumi Nr.9 “Kārtība kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Pilsētplānošanas nodaļas vecākais konsultants Gundars Ūķis,

tālr.29125789; e-pasts: gundars.ukis@jurmala.lv