Ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
Pakalpojums Ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
Kas var saņemt:

Tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā ir:

  • visiem izglītojamajiem pirmsskolas izglītības programmās;
  • visiem izglītojamajiem 1.–12. klases izglītības programmās;
  • visiem pašvaldības izglītības iestāžu organizēto bērnu vasaras nometņu un sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu nometņu dalībniekiem, kuru organizēšanas izdevumus pašvaldība sedz 100% apmērā;

Tiesības saņemt maksas atvieglojumus ir visiem sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai paredzēto sacensību dalībniekiem.

Kādi ir ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti? Jūrmalas pilsētas domes 2014. gada 10. jūlija saistošie noteikumi Nr.19 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs"
 

  

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE