Dokuments

Jūrmalas pilsētas simbolikas izmantošanas atļauja
Apraksts Atļaujas par pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa attēla vai to elementu izmantošanu izsniegšana nozīmīšu, vimpeļu, suvenīru, uzlīmju, reklāmas plakātu u. c. preču izgatavošanai 
Joma Pakalpojumu sniegšana
Derīguma termiņš Uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz diviem gadiem
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju
 
1. Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem
2. Jūrmalas pilsētas dome savu piekrišanu simbolikas izmantošanai dod pēc simbolikas komisijas atzinuma
Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesniegums, norādot saistošajos noteikumos noteikto informāciju

2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa Iesniegums brīvā formā
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 7.maija saistošie noteikumi Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"   
Kāda ir pakalpojuma maksa Bez maksas
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš  Iesniegums tiek izskatīts ne ilgāk kā viena mēneša laikā
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centros
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Mārketinga nodaļa Lienes ielā 5

tālr.: 67147907

e-pasts: marketings@jurmala.lv