Braukšanas maksas atvieglojumi

Jūrmalas iedzīvotāja karte

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Atbalsts dažādu projektu īstenošanai

Naudas balvas

Situācija Pakalpojums
Braukšanas maksas atvieglojumi

Informācija par sabiedriskā transporta izmantošanas iespējām

 

Atbalsts iedzīvotājiem

Jūrmalas iedzīvotāja karte

 

Ēdināšanas maksas atvieglojumi Ēdināšanas maksas atvieglojumi Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
 
Atbalsts dažādu projektu īstenošanai Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursi:

  • publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tai skaitā atpūtas infrastruktūras atjaunošana vai izveide;
  • sabiedrības integrācijas pasākumu īstenošana;
  • veselības aprūpes pieejamības palielināšanas un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumu īstenošana;
  • sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai;
  • kultūras un mākslas nozares attīstības veicināšanas pasākumu īstenošana;
  • Jūrmalas jauniešu inciatīvu konkurss.
     
Kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkurss
 
Naudas balvas

Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā

Naudas balva Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem