Dzīvokļu komisija

Darbība

  • izskata domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas sagatavoto informāciju un priekšlikumus dzīvokļa jautājumu risināšanā;
  • sniedz atzinumus domei lēmuma pieņemšanai par dzīvokļa jautājumiem.

 

Dzīvokļu komisijas sastāvs

Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītājs; 

Agris Bērziņš – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja vietnieks; 

Jānis Ķēniņš - Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes vadītājs; 

Lita Fecere - Labklājības pārvaldes sociālo pakalpojumu daļas vadītāja;

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas loceklis (atbilstoši Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojumam); 

Guna Kovaļevska – Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītāja.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija nolikums Nr.32 Dzīvokļu komisijas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmums Nr.621 Par Dzīvokļu komisiju

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE