SIA "Jūrmalas ūdens"

Kontakti:

Avārijas dienests:  Dzintaros (Priedaine – Asari): 67751045, 67811380
Kauguros (Vaivari – Ķemeri): 67733188
Abonentu daļa: 67811364
Tehniskā daļa: 67811363
Valdes priekšsēdētājs: Jānis Daugavvanags
Adrese: Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, LV 2015
Tālrunis: 67811362
Fakss: 67811376
E-pasts: info@jurmalasudens.lv
Mājaslapa: www.jurmalasudens.lv

 

Darbība

 • nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas teritorijā,
 • uztur un atjauno esošās komunikācijas un iekārtas,
 • uztur darba kārtībā ugunsdzēsības hidrantus,
 • veic pastāvīgu dzeramā ūdens kvalitātes kontroli.

 

Pakalpojumi

 • Jaunu vai rekonstruējamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšana, būvniecība, pievienošana pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšana ekspluatācijā.
 • Līguma noslēgšana.
 • Ūdens daudzuma uzskaite.
 • Notekūdeņu uzskaite.
 • Norēķini par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem.
 • Avāriju likvidēšana: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" lokalizē un likvidē pilsētas ielu tīklu avārijas, veicot tālākos remontus. Privātīpašnieka vai apsaimniekotāja teritorijā – tikai lokalizē avārijas, par remonta darbiem atbild ēkas, zemesgabala īpašnieks. SIA "Jūrmalas ūdens" piedāvā īpašniekiem vai māju apsaimniekotājiem noslēgt līgumu par objekta komunikāciju apkalpošanas avāriju gadījumā un vienoties ar sabiedrību par veicamo darbu apjomu pēc avāriju lokalizēšanas.
   

Pamatkapitāla lielums: EUR 28 212 032
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs

 

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte;

2. Ūdensapgādes uzlabošana, notekūdeņu un lietus ūdens savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstība Jūrmalas pilsētā;

3. Lietus kanalizācijas un meliorācijas sistēmu pilnveide un uzturēšana.

 

Dokumenti

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE