Par Jūrmalas pilsētas domi

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā pieņem lēmumus, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Jūrmalas pašvaldības nolikums un struktūra  (Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr.6).

 

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir Gatis Truksnis, izpilddirektors – Edgars Stobovs.

 

Jūrmalas pilsētas dome
Reģ. Nr.  90000056357
adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000056357

tālrunis:  67093816
fakss: 67093956
e-pasts:  pasts@jurmala.lv
Darba laiks:
pirmdiena 8.30–13.00 un 13.30–18.00
otrdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
trešdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
ceturtdiena 8.30–13.00 un 13.30–17.00
piektdiena 8.30–13.00 un 13.30–16.00
Pieņemšanas laiks pie speciālistiem:
pirmdiena 14.00–18.00
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE