SIA “Dzintaru koncertzāle” izsludina nomas objekta “Parka nojume ar teritoriju (Vietas Nr.1, Nr.2, Nr.3) uzņēmējdarbības veikšanai, kas nodrošina kvalitatīvu parka apmeklētāju brīvā laika pavadīšanas pakalpojuma sniegšanu (velosipēdu noma, vieta laika pavadīšanai ģimenēm ar bērniem), bet nav tieši saistīta ar bāru un restorānu darbību” nomas tiesību rakstisko izsoli.

Izsoles noteikumi 

Pieteikuma veidlapa 

Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 26.04.2021 12:00
Kontaktpersona Diāna Pulle
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26350436
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 12.04.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 23.04.2021 15:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs: SIA “LI-JA” reģ. Nr. 44103035350