Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 26.04.2021 11:00
Kontaktpersona Diāna Pulle
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26350436
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 12.04.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 23.04.2021 15:00
Statuss
Bez rezultāta