Jūrmalas pilsētas dome rīko kustamās mantas – sagatavoto kokmateriālu rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena kokmateriāliem (malka) – 8760,00 EUR.

Apjoms – 438 m3.

Izsoles solis – 100,00 EUR.

Kokmateriāli apskatāmi zemesgabalā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā, darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas vecāko eksperti mežsaimniecības jautājumos Lāsmu Strautiņu (tālrunis: 67093953, 27182046, e-pasts: lasma.strautina@jurmala.lv).

Pieteikums iesniedzams atbilstoši “Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – sagatavoto kokmateriālu atsavināšanas noteikumi zemesgabalā Mežmalas ielā 41” prasībām – slēgtā aploksnē, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai ievietojot pasta kastītē pie Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centra, Jomas ielā 1/5 līdz 2021.gada 22.aprīlim.

Izsole norisināsies 2021.gada 23.aprīlī plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmala.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā pieteikuma nodrošinājums 10 % apmērā no sagatavoto kokmateriālu nosacītās cenas – 876,00 EUR.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Konts: LV36PARX0002484571022

A/S Citadele banka

Kods PARXLV22

Maksājuma mērķis: “Pieteikuma nodrošinājums sagatavoto kokmateriālu izsolei zemesgabalā Mežmalas ielā 41”.

 

Izsoles uzvarētājam par kokmateriāliem jānorēķinās vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

 

Izsoles noteikumi

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 23.04.2021 14:00
Kontaktpersona Lāsma Strautiņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093953, 27182046
Kontaktpersonas e-pasta adrese lasma.strautina@jurmala.lv
Publicēts 30.03.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.04.2021
Statuss
Izsludināta