Izsoles noteikumus skatīt pielikumā. 

Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 09.02.2021 11:00
Kontaktpersona Diāna Pulle
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26350436
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 25.01.2021
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.02.2021
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Pludmales nogabals

Izsoles uzvarētājs

Pludmales nogabals “A”

SIA “”EKOZU” Reģ.nr. 40203290119

Pludmales nogabals “B”

SIA “MĀRUPES DĀRZS” Reģ.nr . 40203116878