Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi”, reģistrācijas Nr. 90010691331, juridiskā adrese: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011, rīko kustamas mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena – 10 454,54 EUR. Papildus maksājams pievienotās vērtības nodoklis normatīvajos aktos noteiktā apmērā un kārtībā.

Būvgružu konteineri apskatāmi Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”  saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697).

Nodrošinājums 1 046,00 EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši Kustamās mantas – trīsdesmit sešu būvgružu konteineru  - atsavināšanas noteikumiem, pašvaldības kontā līdz 2020.gada 20.augustam.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši atsavināšanas noteikumu prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi ”Pieteikums kustamās mantas izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmala, LV-2011 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011 līdz 2020.gada 7.augustam.

Izsole notiks 2020.gada 24.augustā plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā.

 

Izsoles noteikumi pieejami šeit.

Pasūtītājs PI "Jūrmalas kapi"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Jūrmalas pilsētas PI “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1
Norises datums 24.08.2020 11:00
Kontaktpersona Valdis Bruners
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26336697
Publicēts 29.07.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.08.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Saskaņā ar 2020.gada 23.jūlija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 344 (protokols Nr. 10, 21. punkts) “Par būvgružu konteineru, atsavināšanu” 2020. gada 24.augustā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” notika būvgružu konteineru izsole.

Par būvgružu konteineru izsoles uzvarētāju tika atzīts SIA “JLD” kā augstākās cenas piedāvātājs.