Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīko kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nosacītā cena – 3720 EUR. Izsoles solis – 50 EUR.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālruņa numurs 26336697).

Nodrošinājums 372  EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši kustamās mantas  – automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) – atsavināšanas noteikumiem pašvaldības kontā līdz 2020. gada 24. jūlijam.

Izsoles noteikumi pieejami šeit. Pieteikums iesniedzams slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums automašīnas Mercedes Benz 917 (valsts reģistrācijas numurs GG1587) izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, LV-2011, vai personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1 līdz 2020. gada 24. jūlijam.

Izsole notiks 2020. gada 27. jūlijā plkst. 14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1. 

Pasūtītājs PI "Jūrmalas kapi"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Jūrmalas pilsētas PI “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1
Norises datums 27.07.2020 14:00
Kontaktpersona Valdis Bruners
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26336697
Publicēts 09.07.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 24.07.2020
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Saskaņā ar 2020.gada 18.jūnija Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 282 (protokols Nr. 8, 29. punkts) “Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, atsavināšanu” 2020. gada 27.jūlijā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” notika automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587 izsole.

Par automašīnas Mercedes Benz 917, valsts reģistrācijas numurs GG1587, izsoles uzvarētāju tika atzīts SIA “Infrakom” kā augstākās cenas piedāvātājs.