Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 12.06.2020 15:00
Kontaktpersona Deniss Piļkēvičs
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26191281
Kontaktpersonas e-pasta adrese deniss@dzintarukoncertzale.lv info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 28.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 12.06.2020 15:00
Statuss
Bez rezultāta