Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 20.05.2020 15:00
Kontaktpersona Deniss Piļkēvičs
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26191281
Kontaktpersonas e-pasta adrese deniss@dzintarukoncertzale.lv info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 12.05.2020
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.05.2020 15:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Par uzvarētāju tika atzīti sekojoši pretendenti:

Tirdzniecības vieta Nr. 1 SIA “HB grupa”

Tirdzniecības vieta Nr. 2 SIA “AP Holding Company”

Lēmuma pieņemšanas datums 28.05.2020