Ēku (būvju) īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā rakstiskā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ēku (būvju) īpašums Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 514 0301, kas sastāv no administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 001, ar kopējo platību 470,8 m2, noliktavas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 002, ar kopējo platību 68,02 m2 un šķūņa, kadastra apzīmējums 1300 014 1304 004, ar kopējo platību 15,5 m2.

Izsoles sākumcena - 132 000 EUR (viens simts trīsdesmit divi tūkstoši euro);

Izsoles solis – 6 600 EUR (seši tūkstoši seši simti euro);

Izsoles reģistrācijas maksa – 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un izsoles nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 13 200 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2019.gada 25.septembrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 20.septembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.09.2019 16:00
Kontaktpersona Maija Putniņa
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093819, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese maija.putniņa@jurmala.lv
Publicēts 05.08.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.09.2019
Statuss
Izsludināta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE