Zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsole

Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsolei ar mērķi – lauksaimnieciskai darbībai.

Zemesgabala nosacītās nomas maksas sākumcena ir 1470,00 EUR gadā, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

Izsoles solis noteikts 147,00 EUR

Iznomāšanas termiņš - 2024.gada 31.decembris

Izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.396 "Par zemesgabala Miežu ielā 1, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu "

Pieteikumu iesniegšana nomas tiesību izsolei līdz 2019.gada 16.augusta plkst.16.00.

Izsole noteikta 2019.gada 20.augustā plkst.11:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 20.08.2019 11:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 30.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 16.08.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs Privātpersona, nosolītā nomas maksa 1617,00 EUR/gadā, papildus makšajot PVN.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE