Traktora JUMZ 6KL, vasts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšana

Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde “Jūrmalas kapi” rīko kustamās mantas - traktora JUMZ 6KL, (valsts reģistrācijas numurs T5600LP) – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena – 500 EUR. Izsoles solis tiek noteikts 50,00 EUR apmērā.

Transportlīdzeklis apskatāms Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzini Valdi Bruneru (tālr. 26336697).

Nodrošinājums 50,00 EUR apmērā ieskaitāms atbilstoši Kustamās mantas – transportlīdzekļa traktora JUMZ 6KL, (valsts reģistrācijas numurs T5600LP) – atsavināšanas noteikumiem, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi”  kontā līdz 2019.gada 18.jūlijam.

Pieteikums iesniedzams atbilstoši atsavināšanas noteikumu prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums traktora JUMZ 6KL, (valsts reģistrācijas numurs T5600LP), izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei “Jūrmalas kapi” uz adresi: Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmala, LV-2011 vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1, Jūrmalā,  līdz 2019.gada 18.jūlijam.

Izsole notiks 2019.gada 22.jūlijā plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē “Jūrmalas kapi” Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 1.

 

Izsoles noteikumi - Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmums Nr.292 "Par traktora JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5600LP, atsavināšanu"

Pasūtītājs PI "Jūrmalas kapi"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Jūrmalas pilsētas PI “Jūrmalas kapi” Eduarda Veidenbauma ielā 1
Norises datums 22.07.2019 14:00
Kontaktpersona Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” saimniecības pārzinis Valdis Bruners
Kontaktpersonas tālruņa nr. 26336697
Publicēts 01.07.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 18.07.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Rezultāti 

Lēmuma pieņemšanas datums 22.07.2019
IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE