Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
163 Lēmums
Par grantēto ielu asfaltēšanas investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas
Par grantēto ielu asfaltēšanas investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas
22.04.2022
164 Lēmums
Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas
Par ielu pārbūves investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas
22.04.2022
165 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
05.05.2022
166 Lēmums
Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā
Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā
05.05.2022
167 Lēmums
Par Jūrmalas Simbolikas komisijas izveidi
Par Jūrmalas Simbolikas komisijas izveidi
05.05.2022
168 Lēmums
Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā
Par dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta Divpusējā sadarbības fonda iniciatīvu konkursā
05.05.2022
169 Lēmums
Par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
Par Jūrmalas bāriņtiesas izstāšanos no biedrības “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija”
05.05.2022
170 Lēmums
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu
Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” projekta „Jūrmalas Mākslas skolas mācību telpu aprīkojuma uzlabošana un iespēju paplašināšana skolas audzēkņu mācību procesa pilnveidošanai” īstenošanu
05.05.2022
171 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iniciētā projekta “Radošā telpa” īstenošanu
05.05.2022
172 Lēmums
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu
Par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023.gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta “10 soļi svaiga gaisa” noslēgumu
05.05.2022
173 Lēmums
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātā projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā
05.05.2022
174 Lēmums
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu
Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ pamatdarbības (KA1)”Mācību mobilitāte skolu sektorā” finansētā projekta Nr.2019-1-LV01-KA101-060289 “Solis tuvāk nākotnes skolai” noslēgumu
05.05.2022
175 Lēmums
Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā
Par dalību Eiropas Komisijas programmas Erasmus+ Starpskolu stratēģiskās partnerības aktivitātes KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” atklātā projektu konkursā
05.05.2022
176 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu ”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu ”
05.05.2022
177 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” noslēgumu
05.05.2022
178 Lēmums
Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu
Par “European City Facility (EUCF) projekta “Interešu turētāju grupu iesaiste ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādē un ieviešanā” īstenošanu
05.05.2022
179 Lēmums
Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā
Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Dzintaru mežaparkā
05.05.2022
180 Lēmums
Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā
Par jaunas tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu tirdzniecības vietām Jūrmalas valstspilsētas vēsturiskajā centra daļā – Omnibusa ielā, Jomas ielā, Turaidas ielā un 5.līnijā
05.05.2022
181 Lēmums
Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā
Par dalību darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtā
05.05.2022
182 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Bišu iela 3A, Jūrmalā
05.05.2022
183 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Krūmu ielā 2, Jūrmalā
05.05.2022
184 Lēmums
Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Lašu ielā 12, Jūrmalā
05.05.2022
185 Lēmums
Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Ormaņu ielā 11, Jūrmalā
05.05.2022
186 Lēmums
Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā
Par būvju nojaukšanu Piestātnes iela 14, Jūrmalā
05.05.2022
187 Lēmums
Par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu
Par atļauju uzsākt zemes vienības Slokas ielā 83, Jūrmalā, īpašniekam robežas pārskatīšanu
05.05.2022
188 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Poruka prospektā 8, Jūrmalā, un Sesavas ielā 7, Jūrmalā
05.05.2022
189 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Līgatnes ielā 3, Jūrmalā, un Maltas ielā 4, Jūrmalā
05.05.2022
190 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kraukļukalna ielā 4, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
05.05.2022
191 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Sēkļu ielā 4, Jūrmalā
05.05.2022
192 Lēmums
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Vikingu ielā 3, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā
05.05.2022
193 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kāpu ielā 73, Jūrmalā un Kāpu ielā 75, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
05.05.2022
194 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabaliem Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, un Cīniju ielā 9, Jūrmalā apstiprināšanu
05.05.2022
195 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 547 “Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 65A, Jūrmalā apstiprināšanu”
05.05.2022
196 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 11-46, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā
05.05.2022
197 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-45, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
05.05.2022
198 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-7 - 44, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu
05.05.2022
199 Lēmums
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-105, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
05.05.2022
200 Lēmums
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Nometņu ielā 2A-308, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu
05.05.2022
201 Lēmums
Par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā
Par prioritāru īrnieku nodrošināšanu ar citu sociālo dzīvokli un sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Tērbatas ielā 43-77, Jūrmalā
05.05.2022
202 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.70 Putnu ielā 2, Jūrmalā, atsavināšanu
05.05.2022
203 Lēmums
Par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
05.05.2022
204 Lēmums
Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
05.05.2022
205 Lēmums
Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Dāvja iela 3419, Jūrmalā, daļas nomu
05.05.2022
206 Lēmums
Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Miera iela 4510, Jūrmalā, daļas nomu
05.05.2022
207 Lēmums
Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu
Par zemesgabala Amulas iela 0015, Jūrmalā, daļas nomu
05.05.2022
208 Lēmums
Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
Par Jūrmalas Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
05.05.2022
209 Lēmums
Par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā
Par atļauju Jūrmalas Kultūras centram bez maksas izmantot telpu Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā
05.05.2022
210 Lēmums
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
05.05.2022
211 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.2 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
05.05.2022
212 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr.3 Tirgus ielā 6C, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
05.05.2022