Nav spēkā
Atcelts
Projekts
Zaudējis spēku
Spēkā esošs
Nr. Veids Nosaukums Pieņemts Statuss
339 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 275 “Par pastāvīgajām deputātu komitejām”
28.07.2022
340 Lēmums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 „Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”
28.07.2022
341 Lēmums
Par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā
Par Jūrmalas muzeja direktora iecelšanu amatā
28.07.2022
342 Lēmums
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu
Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu
28.07.2022
343 Lēmums
Par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
28.07.2022
344 Lēmums
Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas valstspilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016.-2022. gadam” 2021. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
28.07.2022
345 Lēmums
Par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā
Par dalību Apvārsnis Eiropa 2021-2022 “Iekļaujošas, drošas, pieejamas un ilgtspējīgas pilsētas mobilitātes projektēšana” atklātajā projektu konkursā
28.07.2022
346 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr. 357 “Par Uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāva apstiprināšanu”
28.07.2022
347 Lēmums
Par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
Par “Jūrmalas valstspilsētas tūrisma attīstības rīcības plāns 2018. – 2022. gadam” kārtējā gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu
28.07.2022
348 Lēmums
Par totalizatora un derību likmju vietas atļauju
Par totalizatora un derību likmju vietas atļauju
28.07.2022
349 Lēmums
Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā
Par tirdzniecības vietas nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu Ķemeru parkā
28.07.2022
350 Lēmums
Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu
Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” uzraudzības ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšanu
28.07.2022
351 Lēmums
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai
Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos Jūrmalas Sporta servisa centram transportlīdzekļa nomai
28.07.2022
352 Lēmums
Par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim
Par naudas balvas piešķiršanu džudistam un trenerim
28.07.2022
353 Lēmums
Par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā
Par būves nojaukšanu Ķiršu ielā 20, Jūrmalā
28.07.2022
354 Lēmums
Par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu
Par metu konkursa “Mākslinieciski augstvērtīga vides objekta “Trešā atmoda” izveide Dubultos” rīkošanu
28.07.2022
355 Lēmums
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”
Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005. gada 27. oktobra lēmumā Nr. 481 “Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu”
28.07.2022
356 Lēmums
Par Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu
Par Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 37 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā”” precizēšanu
28.07.2022
357 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Ģertrūdes prospektā 2, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 2A, Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 4, Jūrmalā, un Gobu ielā 2, Jūrmalā
28.07.2022
358 Lēmums
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 74, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu
28.07.2022
359 Lēmums
Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu
Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kreimeņu ielā 7, Jūrmalā, Cīniju ielā 5, Jūrmalā, Cīniju ielā 9, Jūrmalā, un jaunu zemes vienību izveidošanu
28.07.2022
360 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100 A , Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100 A , Jūrmalā
28.07.2022
361 Lēmums
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā
28.07.2022
362 Lēmums
Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu
Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā, apstiprināšanu
28.07.2022
363 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 – 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-8 – 14, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
28.07.2022
364 Lēmums
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 75-72, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu
28.07.2022
365 Lēmums
Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Kūdra 0021, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
28.07.2022
366 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 27 Tirzas ielā 42, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
28.07.2022
367 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 22 Talsu šosejā 31 k-20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
28.07.2022
368 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
28.07.2022
369 Lēmums
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
Par dzīvokļa īpašuma Nr. 2 Alejas ielā 13, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu
28.07.2022
370 Lēmums
Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
Par zemesgabala Atbalss ielā 2, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli
28.07.2022
371 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli
28.07.2022
372 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
Par nekustamā īpašuma Konkordijas ielā 66, Jūrmalā, nodošanu atpakaļ valstij
28.07.2022
373 Lēmums
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu
Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 19, Jūrmalā daļas nomu
28.07.2022
374 Lēmums
Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu
Par transportlīdzekļa Renault Master, valsts reģistrācijas numurs FH1515, atsavināšanu
28.07.2022
39 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums”
28.07.2022
40 Saistošie noteikumi
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
28.07.2022
41 Saistošie noteikumi
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”
Grozījumi Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 54 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada budžetu”
28.07.2022
64 Nolikums
Centralizētās grāmatvedības nolikums
Centralizētās grāmatvedības nolikums
28.07.2022
65 Nolikums
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 15. decembra nolikumā Nr. 23 “Jūrmalas muzeja nolikums”
28.07.2022
66 Nolikums
Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
Par ilgtermiņa ieguldījumu pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā
28.07.2022
8 Noteikumi
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”
Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 21. maija noteikumos Nr.1 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome sadala termiņos vai atliek nokavētos nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus”
28.07.2022
12 Protokols
SĒDES PROTOKOLS
SĒDES PROTOKOLS
28.07.2022
12 Audioieraksts
SĒDES AUDIOIERAKSTS
SĒDES AUDIOIERAKSTS
28.07.2022