Jūrmalas pilsētas pašvaldība rīko konkursu “Jūrmalas pilsētas skaistākais īpašums 2020” un aicina pieteikt skaistākos Jūrmalas dārzus un sakoptākos īpašumus. Pieteikumus konkursam var iesniegt līdz 8. jūlijam.

 

Vērtēšana notiks šādās grupās:

  • individuālās dzīvojamās mājas,

  • daudzdzīvokļu nami,

  • Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības,

  • uzņēmumu teritorijas.

 

Konkursā tiks vērtēts kopējais iespaids par tīrību un kārtību īpašumā, ēku izskats, žogi, dzīvžogs, celiņu un laukumu sakoptība, vārtiņi, mājas numura zīme, karoga masts, apstādījumu sakoptība, mazās arhitektūras formas dārzā, labiekārtojuma un apstādījumu dažādība, to piemērotība vietai, savstarpējā saderība u. c. aspekti, kas veido īpašuma kopskatu.

 

Dalībniekus konkursam var pieteikt, iesniedzot aizpildītu pieteikuma veidlapu līdz 8. jūlijam. Pieteikuma veidlapu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv, pa pastu Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, LV-2015, vai iesniedzot kādā no Jūrmalas pilsētas domes apmeklētāju apkalpošanas centriem Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30.

 

Konkursam pieteiktos objektus vērtēs Jūrmalas pilsētas domes izveidotā komisija no 15. līdz 20. jūlijam, katrā grupā nosakot trīs skaistākos un sakoptākos īpašumus. Konkursa uzvarētāji saņems Jūrmalas pilsētas Atzinības rakstu un balvas; uzvarētāji tiks apbalvoti individuāli.

 

Tālrunis informācijai – 67093855 (Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas pilsētas galvenā dārzniece Ingrīda Griķe).