Pasākumu afišas
Pedagoga, mākslinieka Antona Vaivoda jubilejas izstāde “Jūra – tuvā un tālā”
12.06.2020 - 29.08.2020
Dubultu Kultūras kvartāls Jūrmalas Mākslas skola Strēlnieku prospekts 30
Pasaules kausa posms ielu vingrošanā
11.07.2020 - 11.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Vasaras koncerti Horna dārzā
03.07.2020 - 10.07.2020
Horna dārzs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales volejbolā "ERGO OPEN 2020"
17.07.2020 - 19.07.2020
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
Ievas Tarandas darbu izstāde "Atgriešanās septiņjūdžu mežā"
10.06.2020 - 31.07.2020
Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110
Mākslinieces Ditas Lūses izstāde “Tver mirkli!”
09.06.2020 - 30.07.2020
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Laikmetīgās mākslas izstāde “Sieviete bez īpašībām”
02.06.2020 - 11.07.2020
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J.Pliekšāna ielā 5/7
jūlijs 2020
15 aprīlis
trešdiena
10.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

E.Krivcova

 1.  

Par Covid-19 ietekmēto uzņēmumu aptaujas rezultātiem, tūrisma un darījumu tūrisma statistikas datiem par 2019.gadu, Covid-19 ietekmētajām un aktuālajām tūrisma aktivitātēm

I.Smildziņa

15 aprīlis
trešdiena
11.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

A.Adijāne

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 9.jūlija nolikumā Nr.32 “Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums”

A.Bērziņš (osta)

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.207 “Par Jūrmalas ostas pārvaldes valdi”

 

 1.  

Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020. gadam projektu atlasē ar projekta iesniegumu “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana””/ “Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network” (EASTBALTIC HARBOURS)

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas 2020.gada budžeta grozījumiem

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmuma Nr. 556 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” grozījumiem un projekta "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 20.jūnija lēmuma Nr.285 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu” grozījumiem un projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta grozījumiem.

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide" grozījumiem atšifrējumā pa aktivitātēm 2020.gadā.

 

 1.  

Par grozījumiem projekta “Atbalsts integrētu teritoriālo investīciju īstenošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldībā, II kārta” 2020.gada budžetā

I.Smildziņa

 1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” pamatdarbības Nr.2 (KA2) “Stratēģiskās partnerības” projekta “Iniciatīvas veicināšana un kapacitātes stiprināšana jauniešu uzņēmējdarbības sekmēšanai” noslēgumu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.- 2026.gadam apstiprināšanu

S.Barone-Upeniece

 1.  

Par būves nojaukšanu Vienības prospektā 41, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Bišu ielā 14, Jūrmalā, sakārtošanu

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošas un vidi degradējošas ēkas Tukuma ielā 24A, Jūrmalā, sakārtošanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Kaudzīšu ielā 20, Jūrmalā, un Kaudzīšu ielā 22, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Tirzas ielā 4, Jūrmalā, un Tirzas ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes vienību Kāpu ielā 86, Jūrmalā, un Kāpu ielā 88, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Leona Paegles ielā 65, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 82, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jaunatnes ielā 1, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bērzu ielā 14, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dzelzceļa ielā 53, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Iecavas ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 15.septembra lēmumā Nr.458  “Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu”

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Tukuma ielā 12, Jūrmalā, trešo izsoli

S.Brauere

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.29 Nometņu ielā 11, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.65 Skolas ielā 32A, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.49 Skolas ielā 69, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.34 Tallinas ielā 7 k-4, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.62 Tallinas ielā 9, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.6 Valtera prospektā 42, Jūrmalā, pirmo izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.63 Tallinas ielā 42, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Smiltenes ielā 1A, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Bulduru prospekts 3708, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par zemesgabala Oļģerta iela 2112, Jūrmalā, daļas nomu

 

 1.  

Par 2007.gada 9.augusta Nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3/857 (Turaidas ielā 2 k-1, Jūrmalā) pagarināšanu

 

 1.  

Par zemesgabala 3.līnija 2110, Jūrmalā nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Tallinas ielā 28, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalam Buļļuciems 2229, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu rezerves zemes fondā ieskaitītai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 13000060084

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 17, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 55, Jūrmalā

 

 1.  

Par telpu nomas maksas piemērošanas kārtību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikā

 

 1.  

Par atbrīvošanu no nomas maksas

 

15 aprīlis
trešdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5