Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 26.novembra nolikums Nr.48

Projektu konkursa “Radošuma un kultūras izpausmju daudzveidības veicināšana Jūrmalā” līdzfinansēšanas nolikums

 

Kontakti

vecākā referente:                Kristīne Zelicka
tālrunis: 27841547
e-pasts: kristine.zelicka@jurmala.lv