Platības ziņā Jūrmala ir otra lielākā Latvijas pilsēta, līdz ar to arī kultūras pakalpojumu plašais piedāvājums ir izvietots vienmērīgi visā tās garumā.

Jūrmalas pilsētā darbojas 6 bibliotēkas: Jūrmalas Centrālā bibliotēka ar Bērnu nodaļu, Bulduru bibliotēka, Asaru bibliotēka, Kauguru bibliotēka, A.Kronenberga Slokas bibliotēka un Ķemeru bibliotēka. Bibliotēkās bez maksas pieejami datori ar interneta pieslēgumu, ir iespēja par papildus maksu veikt dokumentu kopēšanu un druku, kā arī veikt maksājumus internetbankā.

 

Jūrmalā darbojas Jūrmalas Kultūras centrs: Jūrmalas Kultūras centrs, Kauguru kultūras nams, Jūrmalas teātris un Mellužu estrāde, veido saturā un formā daudzveidīgu kultūras un mūžizglītības pakalpojumu klāstu un nodrošina tā pieejamību sabiedrībai. JKC darbojas amatiermākslas kolektīvi, kuros darbojas ap 1000 dalībnieku dažādās vecuma grupās. Kultūras centrs organizē valsts un pašvaldības mēroga pasākumus. Redzamākie no tiem ir maija nogalē notiekošie Kūrortsvētki un jūlija vidū – Jomas ielas svētki.

 

Vienas no Jūrmalas vizītkartēm – Dzintaru koncertzāles – stāsts aizsākas jau 19. gadsimta beigās, un līdz pat 20. gadsimta divdesmitajiem gadiem tā bija pazīstama kā Edinburgas kūrmājas koncertdārzs. Šobrīd Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē vasaras periodā notiek ap 80 koncertiem, kopš 2015.gada 20.maija darbojas arī Mazā zāle, piedāvājot izmeklētu koncertu programmu visa gada garumā.


Jūrmalā darbojas muzeji: Jūrmalas pilsētas muzejs, Jūrmalas Brīvdabas muzejs un Aspazijas māja, kā arī Raiņa un Aspazijas vasarnīca. Muzejos ir ierīkotas patstāvīgās ekspozīcijas, tiek rīkotas dažādas izstādes un pasākumi. Visos muzejos ir bezmaksas ieeja.

 

Pilsētā darbojas izstāžu zāles: Bulduru Izstāžu nams, Intas un Imanta Ozoliņu izstāžu zāle, Mākslas galerijas gleznu teātra ART rezidence “Inner Light”, mākslas galerija "Jūrmala", "Mākslas stacija "Dubulti"".

 

Dubultu koncertzāle atrodas Dubultu Kultūras kvartālā Jūrmalas mūzikas vidusskolā. Dubultu koncertzālē tiek rīkoti koncerti, festivāli un konkursi. Koncertus var apmeklēt ikviens interesents.

 

Jūrmalas Mākslas skolā ir iespēja apgūt divas profesionālās ievirzes programmas, divpadsmit intereses izglītības programmas un divas pirmsskolas programmas. Skolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās pilsētas pasākumu rīkošanā, veidojot izstādes, organizējot mākslas darbnīcas un līdzdarbojoties pilsētas svētku noformējumu gatavošanā.

 

Dubultu ev. lut. baznīca, kur regulāri notiek klasiskās mūzikas koncerti.

 

Plānošanas dokumenti

2017.gada 12.janvāra
lēmums Nr.11
Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.–2020.gadam apstiprināšanu
Saistītās kartes 1