Biennāles MARĪNA 2021 tēma Es un jūra iezīmē mūsu katra personīgās attiecības ar jūru. Jau kopš sendienām jūras varenība, stihiskais spēks un noslēpumainā zemūdens pasaule bijusi neizsīkstošs avots pie jūras dzīvojošo tautu mītiem. Arī latviešu mīti vēsta, ka pasauli Dievs un Velns radījuši, izmantojot jūras dzelmes dūņas. Lai kāda būtu mītu izcelsme, tie liecina par cilvēku un jūras ciešo mijiedarbību. Kā zinātne, tā māksla šodien cenšas meklēt atbildes uz jautājumiem: kādas ir katra no mums attiecības ar dabu, ar jūru un vai tās ir saudzējošas un uz nākotni vērstas? Savienībai Es un jūra ir sena pagātne, bet vai arī bezgalīga un skaista nākotne?
Jūras tematikai veltītās biennāles “Marīna 2021” aktivitātes Jūrmalā baudāmas no  jūlija sākuma līdz pat augusta beigām visā pilsētas garumā no Jūrmalas Brīvdabas muzeja Buļļuciemā līdz Meža mājai Ķemeros.
Lai jums iedvesmas pilni brīži izstādēs un ģimeņu aktivitātēs!
Guna Kalnača, Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu un ekspozīciju kuratore