Mūsdienu pasaules haosā un neparedzamībā, ko radījusi cilvēce, kā īpaši svarīgas un vērtīgas iezīmējas mūsu attiecības ar dabu. Šodienas realitātē, kad robežas ieguvušas jaunu nozīmi, vērīgāk ieraugām mums līdzās notiekošo, vietējo – vidi, ko apdzīvojam un uzlūkojam kā drošu patvērumu. Vizuāli plastiskās mākslas izstāde aicina apzināties to, kas notiek šeit un tagad, nevis meklēt pagātnes patiesības vai tiekties uz nezināmo nākotni. Jūrmalas Brīvdabas muzeja pastāvīgā ekspozīcija atklāj vietējās zvejniecības pagātnes stāstus, nozares un aroda pamatīgumu, bet vienlaikus tā māksliniekiem sniedz impulsus tagadnes interpretācijām.

Vides objekti. Keramika. Jauktas tehnikas.

Izstādē piedalās: Anda Poikāne, Kristīne Lazdāne-Zāna, Olga Meļehina, Astra Šēnberga, Ieva Kaula, Ieva Jurka