Izstādē “Izdzīvotāji” vīrišķības paradokss skatīts caur jūras, jūrnieka, zvejnieka prizmu. Vēsturiski šīs profesijas piedēvētas vīriešiem, un tiek uzskatītas par īpaši vīrišķīgām.
Liminālā eksistence: neesot īsti ne vienā, ne otrā dzīves telpā, vēloties būt gan jūrā, gan uz zemes, jūrniekam nācās iemācīties vīrišķību, lai spētu darboties abās telpās. Iekšējais liminālais stāvoklis ļāva izdzīvot un atgriezties. Daudz pieredzējušo kapteiņu stāstos ieskanēsies ne vien smeldzīga, bet arī ironiska nots, jo “uz jūras neies jau asaras birdināt”. Puikas un jūras attiecības no bērnības līdz pieaugšanai šķetinātas video intervijā ar rojinieku Robertu Radionovu.

Izdzīvošanas spēju jūrniekiem sniedza arī pieredze, kuru no paaudzes paaudzē nodeva ar shanty dziesmu starpniecību. Shanty dziesmas apzinājis mūziķis Helmuts Šembelis. Izstādē tās skanēs vīru kora “Dziedonis” video ierakstā, diriģenta Eināra Verro vadībā. Video materiālu autore Eva Strazdiņa, liminālos objektus veidojis tēlnieks Krišjānis Beļavskis, izstādes scenogrāfe Kristīne Abika. Izstādes kuratore – Inga Bunkše.