Jaunās dzejnieces Noras Grēniņas ceļojumu piezīmes dzejā lasīs aktieri Inta Tirole, Jānis Skanis un Maija Arvena, skanēs Laumas Kazakas (balss, ģitāra) un Ievas Lapkovskas (flauta) oriģinālmūzika, piedalās Marianna Puriņa (vijole).

Ineses Kalniņas fotogrāfiju izstāde no sērijas "Pār-Rīga”.