Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 29.augusta nolikums Nr.28

Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa