Jūrmalā publisko bibliotēku pakalpojumus nodrošina Jūrmalas Centrālā bibliotēka un tās struktūrvienības.

 

Visās bibliotēkās bez maksas var ņemt uz mājām grāmatas un citus materiālus, lasīt laikrakstus, žurnālus un uzziņu izdevumus, saņemt bibliotekāra konsultācijas un uzziņas, lietot datorus ar interneta pieslēgumu, bezvadu internetu (WiFi) un apskatīt mākslas un literatūras izstādes un piedalīties pasākumos gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tās ir tikšanās ar pazīstamiem cilvēkiem, radošās darbnīcas, interešu grupu nodarbības u.c.

 

Bibliotēkā bez maksas pieejamas dažādas datu bāzes:

  • LURSOFT
  • LETONIKA
  • Latvijas filmu katalogs filmas.lv
  • www.3td.lv – “3td E-GRĀMATU bibliotēka” reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā. Vairāk informācijas šeit .
  • Jaunums www.elibrary.imf.org – aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (SVF, International Monetary Fund) visjaunāko pilna teksta publikāciju un statistikas bāžu apkopojumu dažādās nozarēs: ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija,starptautiskās organizācijas,starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.

 

Par maksu bibliotēkās var izmantot skenēšanas, kopēšanas, laminēšanas un datorizdrukas pakalpojumus.

 

Normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa nolikums Nr.1 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.jūlija noteikumi Nr.3 Jūrmalas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumi
Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmums Nr.341  Par Jūrmalas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumiem

Jūrmalas Centrālās bibliotēkas privātuma politika