Speciālās pirmsskolas izglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015811);
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 01015821);
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 01015911).

 

Speciālās pamatizglītības programmas:

 • izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811);
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015821);
 • izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015911); 
 • mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (programmas kods 21015921);
 • pirmā posma (1.-6.klase) programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (programmas kods 11015711);

Profesionālās pamatizglītības programmas:

 • Kokizstrādājumu izgatavošana (programmas kods 22543041);
 • Ēdināšanas pakalpojumi (programmas kods 22811021);
 • Mājturība (programmas kods 22814011).

 

 

Papildu  piedāvājumi

 • sensorā istaba
 • masāžas
 • izglītojošas un audzinošas ekskursijas
 • transporta pakalpojumi uz skolu un mājām
 • bezmaksas ēdināšana 4 reizes dienā
 • bezmaksas mācību līdzekļu un kancelejas preču nodrošinājums

 

Vēsture

Skola dibināta 1974.gadā.

 

Kontakti

direktors:  Indulis Skudra

adrese:

Dzirnavu iela 50, Sloka, LV 2011

e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009251342

tālrunis:

67732233

e-pasts:

pilsetasskola@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta nolikums Nr.22 Jūrmalas pilsētas pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmums Nr.454 Par Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas maksas pakalpojumiem

2020./ 2021.mācību gada prioritātes un mērķi (.pdf)

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.gads (.pdf)

 

Attīstības plāns 2018.-2021.gadam (.pdf)

 

Kārtība par Covid-19 infekcijas ierobežošanu (.pdf)

Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 2920901384