Kontakti

vadītāja: Aida Berkoviča
adrese: Poruka prosp.14, Jūrmala, LV 2008
e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90009249136

tālrunis: 67769708
mājaslapa: www.facebook.com/piinamins/
e-pasts piinamins@edu.jurmala.lv

 

Dokumenti 

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikums Nr.10 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.augusta lēmums Nr.370 Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē “Namiņš”