Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija konsultē ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentus un izglītības iestāžu direktorus par novērtēšanas procedūras jautājumiem.

 

Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumi Nr. 350
"Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība"

 

Pielikumi:

Nr. Veidlapas nosaukums Apjoms
1.pielikums "Apliecības veidlapas paraugs" 1 lapa
2.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 59 lapas
3.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 56 lapas
4.pielikums "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 54 lapas
5.pielikums "Pedagoga logopēda profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 49 lapas
6.pielikums "Sociālo pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti"  57 lapas
7.pielikums "Izglītības psihologa profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas kritēriji un līmeņu apraksti" 60 lapas
8.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 22 lapas
9.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 21 lapa
10.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 21 lapa
11.pielikums "Pedagoga logopēda darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 20 lapas
12.pielikums "Sociālā pedagoga darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 24 lapas
13.pielikums "Izglītības psihologa darba pašvērtējuma un ārējā vērtējuma kopsavilkums" 21 lapa
14.pielikums "Iesniegums" 3 lapas
15.pielikums "Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa" 14 lapas
16.pielikums "Pedagoga darba pašvērtējums" 54 lapas
17.pielikums "Pedagoga profesionālās darbības kvalitātes vērtējums" 52 lapas

 

Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanai ceturtās kvalitātes pakāpes pretendentiem nepieciešamās veidlapas piejamas arī: www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionalas-darbibas-kvalitates-novertesana