Izglītības programmas:

  • pirmsskolas izglītības programma,
  • pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma,
  • pamatizglītības programma,
  • pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma,
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

Kontakti 

Direktore: Inita Vanka-Treifelde

Adrese:

Aizputes iela 1a, Jūrmala, LV 2010

Tālrunis:

67753281

E-pasts:

lielupespsk@edu.jurmala.lv

Mājas lapa: www.lielupesskola.lv

 

Dokumenti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 8.jūnija nolikums Nr.28 Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas nolikums
Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra lēmums Nr.498 Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas reorganizēšanu
Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmums Nr.343 Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas maksas pakalpojumiem

Pašvērtējuma ziņojums 2017.–2019. 

Attīstības plāns 2018.–2021.